Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

08-05-2017

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. o nr BT26461_Lubatowa_Dwa

27-04-2017

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju

14-02-2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 r.

09-02-2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Rzeszowie

24-01-2017

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

21-12-2016

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

25-10-2016

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz – Zdrój

19-10-2016

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Świadczenie usług w zakresie doręczania przesyłek listowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dla klientów GOPS w Iwoniczu – Zdroju”

10-10-2016

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu – Zdroju

25-08-2016

Odwołanie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu – Zdroju

19-07-2016

Pobór opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

18-07-2016

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminy i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

18-07-2016

Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

18-07-2016

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

18-07-2016

Określenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

18-07-2016

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

18-07-2016

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

15-07-2016

Postanowienie w sprawie pozytywnego uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowie oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na działkach Nr 307 oraz Nr 193 w Iwoniczu „.

11-07-2016

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

08-07-2016