Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Iwonicz- Zdrój oznaczonych numerami ewidencyjnymi Nr 1492, Nr 1493

05-07-2016

Sporządzanie skonsolidowanego bilansu oraz procedury szacowania wyłączeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Iwonicz-Zdrój

16-06-2016

Zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok

16-06-2016

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego

16-06-2016

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

16-06-2016

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu

12-05-2016

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu – Zdroju

12-05-2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015

02-05-2016

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie doręczania przesyłek listowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwonicz-Zdroju

22-03-2016

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2016 roku

22-03-2016

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w IWONICZU

18-02-2016

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

18-02-2016

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego ws. budowy regionalnej sieci szerokopasmowej

04-01-2016

Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania WI/148 – Przebudowa budynku przedszkola gminnego w miejscowości Iwonicz

24-02-2014

Przetarg nieograniczony: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rewitalizacja

20-02-2014

Przetarg nieograniczony: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój

14-02-2014