Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)
Tytuł Data publikacji

Udzielenie upoważnienia Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

12-04-2022

Zakres pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

01-04-2022

Rozpatrzenie petycji

01-04-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022–2032

01-04-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

01-04-2022

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2023

01-04-2022

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

01-04-2022

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

01-04-2022

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat części nieruchomości gruntowej położonej w Iwoniczu-Zdroju

01-04-2022

Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

01-04-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2032

02-03-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022

02-03-2022

Przystąpienie do sporządzenia zmiany nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A”

02-03-2022

Przystąpienie do sporządzenia zmiany nr 2/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój

02-03-2022

Przystąpienie do sporządzenia zmiany nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój

02-03-2022

Ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

31-01-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022–2032

31-01-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022

31-01-2022

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

31-01-2022

Ustanowienie pomnika przyrody ożywionej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

31-01-2022
Powiększ litery
Zmień kontrast