Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)
Tytuł Data publikacji

Zmiana uchwały Nr LII/340/2018 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Iwonicz-Zdrój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

01-07-2021

Zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”

01-07-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

01-07-2021

Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Krosno w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”

01-07-2021

Zmiana Uchwały Nr XXXIV/213/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Krosno na dofinansowanie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”

01-07-2021

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2030

01-07-2021

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2020

01-07-2021

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2020 rok

01-07-2021

Udzielenie Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania

01-07-2021

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej

28-05-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

28-05-2021

Rozpatrzenie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

28-05-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

28-05-2021

Przedłużenie terminu na wniesienie opłaty za korzystanie w 2021 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

28-05-2021

Udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Krosno na dofinansowanie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”

27-04-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

27-04-2021

Rozpatrzenie petycji z 16.03.2021 r.

27-04-2021

Rozpatrzenie petycji z 26.02.2021 r.

27-04-2021

Rozpatrzenie petycji z 24.02.2021 r.

27-04-2021

Udzielenie dopłaty dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

27-04-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast