Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)
Tytuł Data publikacji

Przyjęcie do prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

08-10-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

08-10-2021

Zmiana Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

08-10-2021

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

08-10-2021

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

08-10-2021

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych

08-10-2021

Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości

08-10-2021

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2030

01-09-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

01-09-2021

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

01-09-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

01-09-2021

Określenie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

01-09-2021

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

01-09-2021

Upoważnienie Wiceprzewodniczącego Rady do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady.

01-09-2021

Przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

01-09-2021

Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2021/2022

01-09-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

01-09-2021

Dopuszczenie zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój innym instrumentem płatniczym

01-09-2021

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

01-09-2021

Zasady ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z Samorządowym zakładem budżetowym

01-09-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast