Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)
Tytuł Data publikacji

Przystąpienie do sporządzenia zmiany nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój

02-03-2022

Ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

31-01-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022–2032

31-01-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022

31-01-2022

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

31-01-2022

Ustanowienie pomnika przyrody ożywionej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

31-01-2022

Ustalenie zasad przyznawania diety dla Sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Miasta

22-12-2021

Ustalenie zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Iwonicz-Zdroju

22-12-2021

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2030

22-12-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

22-12-2021

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2022 rok

22-12-2021

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

22-12-2021

Udzielenie dopłaty dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

22-12-2021

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat części działki położonej w Iwoniczu-Zdroju

22-12-2021

Uchylenie uchwały własnej

22-12-2021

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

22-12-2021

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

22-12-2021

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz–Zdrój na lata 2022-2032

22-12-2021

Uchwała budżetowa na rok 2022

22-12-2021

Uchwała nr XL.261.2021 ws. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

22-11-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast