biuletynWybory samorządowe 2024
Tytuł Data publikacji

Uchwała nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie ws. ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie WKW, o jej siedzibie i pełnionych dyżurach

01-03-2024

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie o składzie PKW, jej siedzibie i pełnionych dyżurach

29-02-2024

Informacja GKW w Iwoniczu-Zdroju o składzie, siedzibie i dyżurach

29-02-2024

Uchwała nr 2/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącego GKW

29-02-2024

Uchwała nr 1/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju ws. wyboru Przewodniczącego GKW

29-02-2024

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

27-02-2024

POSTANOWIENIE NR 173/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

27-02-2024

POSTANOWIENIE NR 172/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

27-02-2024

Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Gminie Iwonicz-Zdrój w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

27-02-2024

Wyznaczenie na obszarze Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych ma dzień 7 kwietnia 2024 r.

26-02-2024

Zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej w Gminie Iwonicz-Zdrój w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

22-02-2024

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

20-02-2024

Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

09-02-2024

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 2.02.2024 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa

07-02-2024

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

30-01-2024

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. ws. sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

30-01-2024

Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. ws. sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

30-01-2024

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

30-01-2024

Zarządzenie nr 244/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2023 zmieniające zarządzenie nr 233/23

15-12-2023

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencja 2024-2029

27-11-2023