Konsultacje społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031