Strona główna ⟩ Articles by: Anna Frodyma
Tytuł Data publikacji

Plan postępowań na 2021 r. – wersja V

01-09-2021

Plan postępowań na 2021 r. – wersja nr IV

27-05-2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – wersja nr III

12-05-2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – wersja II

30-03-2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

03-02-2021

Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Lubatowej”.

17-12-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa kotłowni gazowej z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju im. ks. Jana Rąba”.

17-12-2020

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Dowóz i opieka w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój w 2021 roku”.

16-12-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:„Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), odpadów ulegających biodegradacji i odpadów selektywnie zbieranych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz selektywnie zbierane z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

08-10-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój – Etap III”.

06-08-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój – etap II”.

04-08-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi nr 114604R ul. Braci Kazurów w km 0+000-0+469 w miejscowości Iwonicz-Zdrój”

16-07-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju”.

14-07-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój Etap II”.

04-06-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój Etap I”

11-05-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:„Rozbiórka i budowa przepustu w ciągu ul. Wschodniej na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz-Zdrój wraz z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku Iwoniczanka w obrębie przedmiotowego przepustu oraz budowa dwóch lamp ulicznych o zasilaniu z odnawialnych źródeł energii wraz z remontem ul. Wschodniej dz. nr ewid. 962 w Iwoniczu-Zdroju”

21-02-2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020.

17-02-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany, wiaty i oświetlenia solarnego na działce nr 586 w m. Iwonicz”

14-02-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym i budowa parkingu”.

06-02-2020

Zapytanie ofertowe na „Dowóz i opiekę w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój”.

05-12-2019
Powiększ litery
Zmień kontrast