Jak korzystać z BIP?

Jak korzystać z BIP?

19-11-2015, opublikował:

Nawigacja

Nawigacja po stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Iwonicz-Zdrój odbywa się poprzez główne menu (czarna pozioma belka).
Z każdej podstrony Biuletynu możliwe jest przejście na stronę główną Biuletynu przy użyciu odnośnika „strona główna” w poziomym menu.

Główne menu podzielone jest na:

  • informacje o Gminie Iwonicz-Zdrój m.in. władze gminy, jednostki podległe, wybory w gminie, zagospodarowanie przestrzenne,
  • informacje o pracy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
  • informacje różne m.in. zamówienia publiczne, gospodarka nieruchomościami, odpadami, ochrona środowiska,
  • informacje o samym biuletynie m. in. redakcja biuletynu, polityka prywatności,
  • linki do stron zewnętrznych.

 

Wyszukiwarka

Pod poziomym menu, w lewej części Biuletynu dostępna jest tzw. ogólna wyszukiwarka informacji. Wyszukuje ona informacje zamieszczone na wszystkich podstronach Biuletynu przez co znalezienie interesującej informacji jest ułatwione.

Domyślnie wyszukiwarka znajduje materiały zawierające wszystkie słowa wprowadzone do formularza, w dowolnej kolejności.

 

Elementy strony głównej

Na stronie głównej BIP znajdują się następujące elementy:

Logo BIP i herb Gminy Iwonicz-Zdrój.

Poniżej znajduje się poziome menu główne.

Po lewej stronie rozmieszczona jest wyszukiwarka oraz najnowsze wpisy dodane do biuletynu.

Po prawej stronie znajdują się informacje ogólne o Gminie Iwonicz-Zdrój wraz z danymi teleadresowymi.