Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznego
Tytuł Data publikacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21-04-2021

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

29-03-2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16-03-2021

Wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

16-03-2021

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409 w m. Lubatowa

09-03-2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05-02-2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20-01-2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07-12-2020

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej..”

02-11-2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02-11-2020

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na działce nr 3729 w m. Lubatowa

23-10-2020

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na działkach nr 233/3, 236/3, 238/1, 333/3, 333/5 w m. Lubatowa

22-10-2020

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na dz. nr ewid 3729 w m. Lubatowa

11-09-2020

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubatowa na dz. nr ewid. 6016, 6015, 6000/1, 6017/2, 6023, 6024, 6025, 6017/1

11-09-2020

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na dz. nr ewid 233/3, 236/3 238/1, 333/3, 333/5 w m. Lubatowa.

08-09-2020

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubatowa na działkach nr ewid 6016, 6015, 6000/1, 6017/2, 6023, 6024, 6025, 6017/1

31-07-2020

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnych w m. Iwonicz na działkach nr ewid 4867/4, 4868/7, 5019, 5011, 5014/2, 5014/3, 5014/1, 5013, 4861/1

31-07-2020

Wszczęcie postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą ,,Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.

26-06-2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubatówka na dz. nr ewid. 706, 707

04-05-2020

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid 706 i 707 w m. Lubatówka

27-03-2020
Powiększ litery
Zmień kontrast