biuletynUchwały Rady MiejskiejV Kadencja (2006 - 2010)
Tytuł Data publikacji

Wybór Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Powołanie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Powołanie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Powołanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Powołanie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Powołanie Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Zatwierdzenie lokalnego programu rewitalizacji miasta Iwonicz-Zdrój na lata 2010 – 2015

10-12-2010