biuletynOchrona środowiska
Tytuł Data publikacji

Obwieszczenie i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – przebudowa mostu w Iwoniczu-Zdroju w ciągu ulicy Torosiewicza wraz z charakterystyką przedsięwzięcia

20-09-2023

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Przebudowa mostu na potoku Iwoniczanka w m. Iwonicz-Zdrój”

04-09-2023

Obwieszczenie dotyczące uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.” Przebudowa mostu na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz-Zdrój w ciągu drogi gminnej ul. Torosiewicza dz. nr ewid. 1258 w km 0+041

24-07-2023

Obwieszczenie

29-06-2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy mostu na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz-Zdrój w ciągu drogi gminnej ul. Torosiewicza dz. nr ewid. 1258 w km 0+041

26-06-2023

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Rozbiórka i budowa mostu na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz w ciągu drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 4606, 3699 w km 0+038″

14-12-2022

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbiórka i budowa mostu na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz w ciągu drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 4606 i 3699 w km 0+038”,

29-11-2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy w sprawie wszczęcia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia w zakresie rozbiórki i budowy mostu na potoku Iwoniczanka w m. Iwonicz

10-08-2022

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

28-07-2022

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

07-06-2022

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie ws. budowy drogi ekspresowej s19 Kuźnica – Barwinek

06-12-2021

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 1807033 G000010 z włączeniem do drogi powiatowej Rogi-Lubatówka-Lubatowa P2001R wraz z rozbiórką i budową mostu w km 2+300 na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatowa”

03-12-2021

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr G114601R ul. Zagrodniki i ul. Kmiecie wraz z rozbiórką i budową mostu na potoku Iwoniczanka w km 2+277 w miejscowości Iwonicz”

03-12-2021

Rozbudowa drogi gminnej nr G114601R ul. Zagrodniki i ul. Kmiecie wraz z rozbiórką i budową mostu na potoku Iwoniczanka w km 2+277 w miejscowości Iwonicz

25-11-2021

Sprostowanie oczywistej omyłki w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy linii 400kV oraz postanowienia z dnia 22.11.2021r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności ww. decyzji środowiskowej

22-11-2021

Rozbudowa drogi gminnej nr 1807033 G000010 z włączeniem do drogi powiatowej Rogi-Lubatówka-Lubatowa P2001R wraz z rozbiórką i budową mostu w km 2+300 na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatowa

16-11-2021

„Przebudowa linii 400kV Krosno Iskrzynia – Lemešany na odcinku pomiędzy słupami nr 346 – 349 w m. Lubatowa”

10-11-2021

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

04-11-2021

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć w zakresie: rozbudowy drogi gminnej i rozbiórki i budowy mostu na potoku Lubatówka w m. Lubatowa.

20-10-2021

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć w zakresie rozbudowy drogi gminnej i rozbiórki i budowy mostu na potoku Iwoniczanka w m. Iwonicz

20-10-2021