Strona głównabiuletynOchrona środowiska
Tytuł Data publikacji

Wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

19-08-2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

10-09-2019

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

03-09-2019

Przebudowa gazociągu Targowiska – Iwonicz

13-06-2019

Obwieszczenie – zakończenie postępowania

02-05-2019

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia na podwyższone średnie Targowiska-Miejsce Piastowe – Iwonicz

09-04-2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

12-12-2018

Podjęcie czynności administracyjnych w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Iwonicz-Zdrój

06-11-2018

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

30-07-2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o zatwierdzeniu nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

14-05-2018

Akcja odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

09-03-2018

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

15-02-2018

Wydanie decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy stacji GPZ Iwonicz w miejscowości Iwonicz

04-01-2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój nt. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2032”

01-12-2017

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2032”

30-11-2017

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy rozdzielni GPZ Iwonicz

29-11-2017

Obwieszczenie RDOŚ ws. ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

15-11-2017

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

10-11-2017

Obwieszczenie o wydaniu opinii w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

02-10-2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

02-10-2017
Powiększ litery
Zmień kontrast