biuletynWybory i referendaWybory parlamentarne do Sejmu i Senatu – 15.10.2023r.
Tytuł Data publikacji

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 18 września 2023 r.

18-09-2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 rObwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

12-09-2023

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

08-09-2023

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością

24-08-2023

Zasady powoływania członków obwodowych komisji wyborczych

24-08-2023

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

22-08-2023

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

22-08-2023

Wyznaczenie na obszarze Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

17-08-2023

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

10-08-2023