Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Obowiązek noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

13-10-2020

Organizacja, uruchamianie i funkcjonowanie stałego dyżuru Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

12-10-2020

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

12-10-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

08-10-2020

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń

08-10-2020

Ustalenie zasad przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodziców, opiekunów, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

08-10-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

08-10-2020

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. Remont nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju

08-10-2020

Określenie maksymalnych kwot zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

01-10-2020

Zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą

01-10-2020

Powołanie stałych komisji likwidacyjnych składników majątku ruchomego w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach Gminnych w Gminie Iwonicz-Zdrój.

01-10-2020

Powołanie Formacji Obrony Cywilnej

18-09-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

18-09-2020

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Przedszkolu Publicznym w Lubatowej

18-09-2020

Funkcjonowanie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa

09-09-2020

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu

09-09-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

09-09-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

31-08-2020

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE W MIEJSCOWOŚCI IWONICZ”

31-08-2020

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu

31-08-2020
Powiększ litery
Zmień kontrast