Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 r.

31-07-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

28-07-2020

Powołanie zespołu powypadkowego

28-07-2020

Udzielenie pełnomocnictwa w zakresie składania oświadczeń woli

22-07-2020

Pełnienie obowiązków w zastępstwie nieobecnego Dyrektora Szkoły

22-07-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

17-07-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

17-07-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

14-07-2020

Określenie zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw (przy basenie w Iwoniczu-Zdroju)

10-07-2020

Określenie zasad bezpiecznego zachowania na terenie basenu w Iwoniczu-Zdroju

09-07-2020

Powołanie komisji egzaminacyjnej

09-07-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

09-07-2020

Powołanie zespołu powypadkowego

09-07-2020

Uchylenie Zarządzenia NR 5.2020 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie określenia zasad pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)

09-07-2020

Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju

30-06-2020

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Rozbiórka i budowa przepustu w ciągu ul. Wschodniej na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz-Zdrój wraz z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku Iwoniczanka w obrębie przedmiotowego przepustu oraz budowa dwóch lamp ulicznych o zasilaniu z odnawialnych źródeł energii wraz z remontem ul. Wschodniej dz. nr ewid. 962 w Iwoniczu-Zdroju”

30-06-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

30-06-2020

Wydzierżawienie pod uprawy rolne część działki położonej w Iwoniczu-Zdroju

24-06-2020

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

23-06-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

23-06-2020