Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

16-05-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

16-05-2022

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP

16-05-2022

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

10-05-2022

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

10-05-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

10-05-2022

Powołanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju

10-05-2022

Zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Krośnie obowiązków pełnienia funkcji organu doradczego dla Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

22-04-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

22-04-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

22-04-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

13-04-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

13-04-2022

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju za rok 2021

13-04-2022

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju za rok 2021

13-04-2022

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Szkole Podstawowej im. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu

13-04-2022

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

13-04-2022

Wydzierżawienie działki położonej w Iwoniczu

08-04-2022

Wydzierżawienie działki położonej w Iwoniczu-Zdroju

08-04-2022

Wydzierżawienie działki położonej w Iwoniczu-Zdroju

08-04-2022

Powierzenie stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego w Iwoniczu

04-04-2022
Powiększ litery
Zmień kontrast