biuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramachpomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

29-09-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

29-09-2023

Zmiana planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu PrzeciwdziałaniaCOVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

29-09-2023

Ustalenie wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych zlokalizowanychna terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

29-09-2023

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej

29-09-2023

Ustalenie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów jednostek organizacyjnychGminy Iwonicz-Zdrój

29-09-2023

Operatorzy informatycznej obsługi obwodowych komisji w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

29-09-2023

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramachpomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

29-09-2023

Opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2024 rok

29-09-2023

Zmiana planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

07-09-2023

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

07-09-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

07-09-2023

Powołanie zespołu do obsługi i zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy dla obwodowych komisji wyborczych oraz innych czynności organizacyjno-technicznych związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.

31-08-2023

Uchylenie Zarządzenia Nr 18/2006 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

31-08-2023

Wyznaczenie na obszarze Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

31-08-2023

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

31-08-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

31-08-2023

Wprowadzenie Regulaminu wynagradzania

03-08-2023

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

19-07-2023

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

19-07-2023