Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.

29-07-2021

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

29-07-2021

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

29-07-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja dróg na terenie miejscowości Lubatowa”

29-07-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.

29-07-2021

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

09-07-2021

Wprowadzenie procedury wewnętrznej w zakresie wypełniania obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

09-07-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym i budowa parkingu”

09-07-2021

Ustalenie stawki czynszu dzierżawnego

09-07-2021

Powołanie komisji egzaminacyjnej

09-07-2021

Powołanie komisji egzaminacyjnej

09-07-2021

Powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. ,,Remont pomnika mogiły rozstrzelanych i masztów flagowych w Lubatowej”

09-07-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

09-07-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

09-07-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. ,,Przebudowa kotłowni gazowej z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju im. Ks. Jana Rąba”

09-07-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja dróg na terenie m. Iwonicz i Iwonicz-Zdrój”

25-06-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Remont budynku OSP Lubatowa”

25-06-2021

Określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

09-06-2021

Określenie formy przekazywanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Iwonicz-Zdrój

09-06-2021

Użyczenie lokali użytkowych w budynkach gminnych

02-06-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast