Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Określenie maksymalnych kwot zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

12-10-2021

Zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą

12-10-2021

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych, wprowadzenia Regulaminu Pracy Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł. netto

12-10-2021

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

12-10-2021

Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

12-10-2021

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu

08-10-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania „Przebudowa schodów terenowych wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Iwoniczu-Zdroju”

08-10-2021

Zmiana planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

08-10-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

29-09-2021

Zmiana planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

29-09-2021

Zmiana planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

29-09-2021

Wydzierżawienie działki położonej w Lubatówce

29-09-2021

Powołanie zespołu powypadkowego

29-09-2021

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

29-09-2021

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

29-09-2021

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

29-09-2021

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

13-09-2021

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

09-09-2021

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

06-09-2021

Udzielenie pełnomocnictwa w zakresie składania oświadczeń woli

06-09-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast