biuletynWybory i referenda
Tytuł Data publikacji

Postanowienie nr 138-2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych (strona 17)

29-09-2023

Zgłoszenie bezpłatnego transportu

25-09-2023

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

25-09-2023

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 18 września 2023 r.

18-09-2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 rObwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

12-09-2023

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

08-09-2023

Wyjaśnienia związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

24-08-2023

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

24-08-2023

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością

24-08-2023

Zasady powoływania członków obwodowych komisji wyborczych

24-08-2023

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

22-08-2023

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

22-08-2023

Wyznaczenie na obszarze Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

17-08-2023

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

10-08-2023

Informacja o wyborach na ławników na kadencję 2024 – 2027

29-05-2023

Rozwiązanie okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

07-08-2020

Prezentacje ze szkoleń OKW

22-06-2020

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

19-06-2020

Postanowienie nr 35/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I ws. powołania obwodowych komisji wyborczych

16-06-2020

Ustanowienie koordynatora gminnego ds. informatyki i obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej…

15-06-2020