Strona głównabiuletyn

Drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój, przy ul. ks. Jana Rąba

                                                                         Iwonicz-Zdrój, 2023.01.27IR.6840.2.2022.IG  OGŁOSZENIEBURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ   ogłasza drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości … Czytaj dalej

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój informuje, że w dniu 18 stycznia 2023 r. Ludowy Klub Sportowy „Lubatowa”  w  Lubatowej  złożył  wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkotykowym pod nazwą: „ W  zdrowym ciele zdrowy duch” – popularyzacja sportu wśród najmłodszych mieszkańców Lubatowej.