Strona głównabiuletyn

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:„Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), odpadów ulegających biodegradacji i odpadów selektywnie zbieranych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz selektywnie zbierane z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

Ogłoszenie nr 594925-N-2020 z dnia 2020-10-08 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego – usługi PLIKI DO POBRANIA:

Powiększ litery
Zmień kontrast