Księga rejestrowa instytucji kultury

Księga rejestrowa instytucji kultury

08-12-2015, opublikował:

herb_iwonicz

I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

ORGANIZATOR: GMINA IWONICZ-ZDRÓJ

 

Numer wpisu do rejestru: 1

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:

GMINA IWONICZ-ZDRÓJ – KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa

 

instytucji kultury

i jej siedziba

Przedmiot działalności instytucji kultury Siedziba i adres instytucji kultury Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1 15.12.2000r. Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju

 

GOK w Iwoniczu

-Zdroju

Organizacja działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój Iwonicz-Zdrój

 

Plac Dietla 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój

Uchwała Nr VI/59/99 z dnia 5 marca 1999 r. Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju        
2 19.03.2012 r.   Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój . Ośrodek prowadzi działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki           Anna Malik-Borowska
3 14.06.2022 r. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju   Iwonicz-Zdrój

 

Plac Dietla 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój

Uchwała nr XLVII/305/2022 z dnia 14.06.2022        Anna Malik-Borowska

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury:

GMINA IWONICZ-ZDRÓJ – KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
1 2 3 4 5 6 7 8
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru statutu Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1   Statut nadany przez Radę Miejską p.o. Wojciech Świstak        
2 25.01.2008 r. – 06.03.2015 r.

 

09.03.2015 r.

  Bartłomiej Bykowski

 

p.o Ewa Dobrowolska

      Anna Malik-Borowska
3 19 marca 2012 r. Nowy Statut nadany przez Radę Miejską Iwonicza-Zdroju Uchwała Nr XVII/134/2012         Anna Malik-Borowska
4 1.05.2015 r. do 30.04.2018 r.   Dorota Świstak

 

Dyrektor

      Anna Malik-Borowska
5 1.05.2018 r. do 30.04.2022 r.   Dorota Świstak

 

Dyrektor

      Anna Malik-Borowska
6 1.05.2022 r. do 30.04.2025 r.   Dorota Świstak

 

Dyrektor

      Anna Malik-Borowska
7 18.08.2022 Tekst jednolity Statutu Uchwała nr L/319/2022 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju         Anna Malik-Borowska

 

Dział III – Mienie instytucji kultury:

GMINA IWONICZ-ZDRÓJ – KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
1 2 3 4 5 6
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1 01-01-2013 Sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostało złożone 25-02-2013     Anna Malik-Borowska
2 16.03.2015 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2013 zostało złożone 05.02.2014 r.     Anna Malik-Borowska
3 16.03.2015 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 zostało złożone 28.01.2015 r.     Anna Malik-Borowska
4 27.04.2017 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 zostało złożone 18.03.2016 r.     Anna Malik-Borowska
5 27.04.2017 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 zostało złożone 21.03.2017 r.     Anna Malik-Borowska
6 27.02.2020 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostało złożone 22.03.2018 r.     Anna Malik-Borowska
7 27.02.2020 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało złożone 28.03.2019 r.     Anna Malik-Borowska
8 15.06.2020 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostało złożone 25.05.2020 r.     Anna Malik-Borowska
9 03.08.2021 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało złożone 28.01.2021 r.     Anna Malik-Borowska
10 23.05.2022 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2021  zostało złożone 25.03.2022 r.     Anna Malik-Borowska

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

GMINA IWONICZ-ZDRÓJ – KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
1 2 3 4 5 6
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury Imię i nazwisko likwidatora Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1          

Stan na dzień: 18.07.2023 rok.