biuletynWybory i referendaWybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
Tytuł Data publikacji

Rozwiązanie okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

07-08-2020

Prezentacje ze szkoleń OKW

22-06-2020

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

19-06-2020

Postanowienie nr 35/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I ws. powołania obwodowych komisji wyborczych

16-06-2020

Ustanowienie koordynatora gminnego ds. informatyki i obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej…

15-06-2020

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

15-06-2020

Dodatkowy termin zgłoszeń kandydatów do OKW

13-06-2020

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

09-06-2020

Wyjaśnienia PKW

08-06-2020

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

05-06-2020

Zgłoszenie głosowania korspondencyjnego

05-06-2020

Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa

05-06-2020

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

05-06-2020

Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym

05-06-2020

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym prezydent RP 2020 r

05-06-2020

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

04-06-2020

Informacja o zgłaszaniu członków do obwodowych komisji wyborczych

04-06-2020

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

04-06-2020

Zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

04-06-2020