Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu Gminy
Tytuł Data publikacji

Obowiązek noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

13-10-2020

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

12-10-2020

Określenie maksymalnych kwot zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

01-10-2020

Zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą

01-10-2020

Powołanie stałych komisji likwidacyjnych składników majątku ruchomego w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach Gminnych w Gminie Iwonicz-Zdrój.

01-10-2020

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Przedszkolu Publicznym w Lubatowej

18-09-2020

Funkcjonowanie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa

09-09-2020

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu

31-08-2020

Ogłoszenie naboru oraz powołanie zespołu ds. naboru do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

31-08-2020

Powołanie zespołu powypadkowego

28-07-2020

Powołanie zespołu powypadkowego

09-07-2020

Uchylenie Zarządzenia NR 5.2020 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie określenia zasad pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)

09-07-2020

Powołanie Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych

23-06-2020

Powołanie stałej komisji inwentaryzacyjnej i stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

23-06-2020

Przeprowadzenie inwentaryzacji kasy, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, materiałów, należności i sald kont rozrachunkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

29-05-2020

Określenie maksymalnych kwot zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

26-05-2020

Zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą

26-05-2020

Określenie zasad pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)

15-04-2020

Ustalenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

01-04-2020

Powołania Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych w Gminnym Ośrodku Pomocy w Iwoniczu-Zdroju

10-02-2020
Powiększ litery
Zmień kontrast