biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu Gminy
Tytuł Data publikacji

Powołanie zespołu powypadkowego

26-02-2024

Zasady przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących lub szkieł kontaktowychpracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych

06-02-2024

Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w jednostkach podległych Gminie Iwonicz-Zdró

06-02-2024

Określenie maksymalnych kwot zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdró

06-02-2024

Zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą

06-02-2024

Powołanie zespołu powypadkowego

16-01-2024

Określenie maksymalnych kwot zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracownikówUrzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

02-11-2023

Powołanie zespołu powypadkowego

02-11-2023

Wprowadzenie Regulaminu wynagradzania

03-08-2023

Wprowadzenie Regulaminu pracy

19-06-2023

Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w jednostkach podległych Gminie Iwonicz-Zdrój

05-04-2023

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Szkole Podstawowej im. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu i Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lubatówce

05-04-2023

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

09-03-2023

Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Iwonicz-Zdrój

09-03-2023

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

11-10-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

10-10-2022

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

30-09-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

15-09-2022

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

30-06-2022

Powołanie zespołu powypadkowego

30-06-2022