Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu Gminy
Tytuł Data publikacji

Określenie maksymalnych kwot zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

12-10-2021

Zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą

12-10-2021

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych, wprowadzenia Regulaminu Pracy Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł. netto

12-10-2021

Powołanie zespołu powypadkowego

29-09-2021

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

29-09-2021

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

29-09-2021

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

29-09-2021

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

13-09-2021

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

09-09-2021

Powołanie zespołu powypadkowego

06-09-2021

Powołanie zespołu powypadkowego

18-08-2021

Zmiana Zarządzenia Nr 16.2018 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz Zarządzenia Nr 29.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16.2020 z dnia z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

18-08-2021

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

09-07-2021

Wprowadzenie procedury wewnętrznej w zakresie wypełniania obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

09-07-2021

Określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

09-06-2021

Określenie formy przekazywanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Iwonicz-Zdrój

09-06-2021

Zmiany zarządzenia w sprawie powołania Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych, wprowadzenia Regulaminu Pracy Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł. netto w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

07-05-2021

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Szkole Podstawowej im. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu.

03-03-2021

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej.

03-03-2021

Obowiązek noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

03-03-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast