biuletynOświata
Tytuł Data publikacji

Podstawowa kwota dotacji na 2023 rok

25-09-2023

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2023 rok

25-09-2023

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2023 rok

24-04-2023

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 roku

25-01-2023

Określenie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2023/2024

25-01-2023

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2022 rok.

09-11-2022

Sprawozdanie finansowe jednostek oświatowych za 2021 r.

04-05-2022

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2022 r.

21-04-2022

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2022 r.

21-04-2022

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2021 r.

04-11-2021

Sprawozdanie finansowe jednostek oświatowych za 2020 r.

28-04-2021

Sprawozdanie finansowe jednostek oświatowych za 2019 r.

28-04-2021

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2021 r.

01-04-2021

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2021 r.

15-01-2021

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2020 r.

12-11-2020

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2020 r.

23-06-2020

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku

30-01-2020

Określenie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2020/2021

30-01-2020

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2020 r.

02-01-2020

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji od 1 listopada 2019 r.

05-11-2019