biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOkreślenie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznychprzedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszychpublicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2024/2025