biuletynWybory i referendaWybory do Parlamentu Europejskiego - 26.05.2019
Tytuł Data publikacji

Zmiana zarządzenia o powołaniu operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

23-05-2019

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych – aktualizacja

23-05-2019

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

17-05-2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń

10-05-2019

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do parlamentu europejskiego

09-05-2019

Powołanie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

07-05-2019

Udostępnienie spisu wyborców do Parlamentu Europejskiego

07-05-2019

Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

06-05-2019

Informacja dla kuracjuszy

06-05-2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW

26-04-2019

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

19-04-2019

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

18-04-2019

Ustanowienie koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

18-04-2019

Postanowienie nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I ws. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Iwonicz-Zdrój

15-04-2019

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

15-04-2019

Kodeks Wyborczy

25-03-2019

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego

25-03-2019

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

25-03-2019

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25-03-2019

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25-03-2019