biuletynWybory i referendaWybory do Parlamentu Europejskiego - 26.05.2019Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do parlamentu europejskiego