Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

13-10-2021

Protokół nr XXXVIII z 30 września 2021 r.

11-10-2021

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu

08-10-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania „Przebudowa schodów terenowych wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Iwoniczu-Zdroju”

08-10-2021

Zmiana planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

08-10-2021

Przyjęcie do prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

08-10-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

08-10-2021

Zmiana Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

08-10-2021

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

08-10-2021

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

08-10-2021

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych

08-10-2021

Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości

08-10-2021

Protokół nr XXXVII z 26 sierpnia 2021 r.

04-10-2021

Imienny wykaz głosowania radnych z XXXVIII sesji Rady Miejskiej z 30 września 2021 r.

04-10-2021

Informacja o wyniku przetargu

04-10-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

29-09-2021

Zmiana planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

29-09-2021

Zmiana planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

29-09-2021

Wydzierżawienie działki położonej w Lubatówce

29-09-2021

Powołanie zespołu powypadkowego

29-09-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast