Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

11-08-2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy w sprawie wszczęcia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia w zakresie rozbiórki i budowy mostu na potoku Iwoniczanka w m. Iwonicz

10-08-2022

Petycja z 15.07.2022 r.

08-08-2022

Ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 r.

04-08-2022

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

04-08-2022

Powołanie Komisji Przetargowej

02-08-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

02-08-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

02-08-2022

Petycja z 22.07.2022 r.

02-08-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

28-07-2022

Realizacja wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

28-07-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

28-07-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

28-07-2022

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu

28-07-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

28-07-2022

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji ds. Realizacji Zamówień publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

28-07-2022

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 40.2022

28-07-2022

Zmiany WPF Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2032

28-07-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

28-07-2022

Ustalenie wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

28-07-2022