Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Protokół nr XLVI z 19 maja 2022 r.

23-05-2022

Imienny wykaz głosowania na XLVI sesji Rady Miejskiej z 19.05.2022 r.

23-05-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

23-05-2022

Ustalenie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

23-05-2022

Wyznaczenie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

23-05-2022

Przystąpienie do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031” oraz określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

23-05-2022

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

23-05-2022

Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

23-05-2022

Petycja z 19.05.2022 r. ws. zmiany technologii wykonania ścieżki pieszej w Iwoniczu

23-05-2022

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

10-05-2022

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

10-05-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

10-05-2022

Powołanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju

10-05-2022

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2021 r. udzielono pomocy publicznej

10-05-2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni

09-05-2022

Sprawozdanie finansowe jednostek oświatowych za 2021 r.

04-05-2022

Sprawozdania finansowe 2021

04-05-2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o przystąpieniu do sporządzania zmiany nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój

28-04-2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o przestąpieniu do sporządzania zmiany nr 2/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój

28-04-2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o przystąpieniu do sporządzania Zmiany nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 1/2014” – część „A”

28-04-2022
Powiększ litery
Zmień kontrast