Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Zasady odpłatnego przejmowania przez Gminę Iwonicz-Zdrój urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

21-04-2021

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju za rok 2020

21-04-2021

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju za rok 2020

21-04-2021

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

21-04-2021

Wydzierżawienie części działki gminnej

21-04-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

21-04-2021

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

21-04-2021

Powołanie komisji do spraw makulacji uszkodzonych blankietów odpisów aktów stanu cywilnego

21-04-2021

Przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju

21-04-2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21-04-2021

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Iwonicz, przy ul. Floriańskiej

14-04-2021

Rozpatrzenie petycji z 02.01.2021 r.

01-04-2021

Petycja z 31.03.2021 r.

01-04-2021

Petycja z 29.03.2021 r.

01-04-2021

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

29-03-2021

Petycja z 16.03.2021 r.

23-03-2021

Zawiadomienie GDOŚ

23-03-2021

Petycja z 03.03.2021 r.

22-03-2021

Petycja z 26.02.2021 r.

22-03-2021

Petycja z 24.02.2021 r.

22-03-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast