Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

04-10-2023

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramachpomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

29-09-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

29-09-2023

Zmiana planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu PrzeciwdziałaniaCOVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

29-09-2023

Ustalenie wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych zlokalizowanychna terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

29-09-2023

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej

29-09-2023

Ustalenie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów jednostek organizacyjnychGminy Iwonicz-Zdrój

29-09-2023

Operatorzy informatycznej obsługi obwodowych komisji w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

29-09-2023

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramachpomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

29-09-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

29-09-2023

Opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2024 rok

29-09-2023

Postanowienie nr 138-2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych (strona 17)

29-09-2023

Zgłoszenie bezpłatnego transportu

25-09-2023

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

25-09-2023

Podstawowa kwota dotacji na 2023 rok

25-09-2023

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2023 rok

25-09-2023

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 18 września 2023 r.

18-09-2023

Przetarg I ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Iwonicz

13-09-2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 rObwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

12-09-2023

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

08-09-2023