Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. udzielono pomocy publicznej

13-07-2021

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

08-07-2021

Zmiana uchwały Nr LII/340/2018 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Iwonicz-Zdrój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

01-07-2021

Zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”

01-07-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

01-07-2021

Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Krosno w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”

01-07-2021

Zmiana Uchwały Nr XXXIV/213/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Krosno na dofinansowanie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”

01-07-2021

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2030

01-07-2021

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2020

01-07-2021

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2020 rok

01-07-2021

Udzielenie Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania

01-07-2021

Protokół nr XXXV z 25 maja 2021 r.

01-07-2021

Imienny wykaz głosowania radnych z XXXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r.

01-07-2021

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

24-06-2021

Użyczenie lokali użytkowych w budynkach gminnych

02-06-2021

Użyczenie budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu-Zdroju

02-06-2021

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

02-06-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

02-06-2021

Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju

02-06-2021

Przekazanie w użyczenie części nieruchomości

19-05-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast