Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Obowiązek noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

13-10-2020

Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2020/2021

28-09-2020

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

28-09-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

28-09-2020

Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

28-09-2020

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

28-09-2020

Oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatowej na okres 3 lat

28-09-2020

Oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatówce na okres 3 lat

28-09-2020

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

28-09-2020

Udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie prac przy zabytku

28-09-2020

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój, przy ul. Braci Kazurów

22-09-2020

Oświadczenia za 2019 rok

21-09-2020

Powołanie Formacji Obrony Cywilnej

18-09-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

18-09-2020

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Przedszkolu Publicznym w Lubatowej

18-09-2020

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na dz. nr ewid 3729 w m. Lubatowa

11-09-2020

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubatowa na dz. nr ewid. 6016, 6015, 6000/1, 6017/2, 6023, 6024, 6025, 6017/1

11-09-2020

Funkcjonowanie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa

09-09-2020

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu

09-09-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

09-09-2020
Powiększ litery
Zmień kontrast