Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO

25-05-2018, opublikował:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:
 
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój jest Burmistrz Gminy.
 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e‑mail iodo@iwonicz-zdroj.pl. 
Zarządzenie o powołaniu Inspektora Ochrony Danych
 
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e, Art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
 
4) Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 
6) Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie .
 
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Iwoniczu-Zdroju

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych