Darmowa Pomoc Prawna

Darmowa Pomoc Prawna

14-12-2015, opublikował:

INFORMACJA

o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Krośnieńskiego

 

Od początku stycznia 2016 r. mieszkańcy powiatu krośnieńskiego będą mieli dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze. Założeniem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.

Darmową pomoc prawną /na etapie przedsądowym/ otrzymają:

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • młodzież do 26 roku życia,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Uprawnionym przysługiwać będzie możliwość uzyskania informacji z zakresu:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • spraw rodzinnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego.

Pomoc udzielana będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie.

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

 

Lp.

Siedziba punktu

Udzielający pomocy prawnej

Od poniedziałku do piątku
w godzinach

1.

Starostwo Powiatowe
w Krośnie

Krosno ul. Bieszczadzka 1
lokal Nr 024

Radcy prawni

10.00 – 14.00

2.

Urząd Miejski w Dukli

Dukla ul. Kościuszki 4
lokal Nr 8

Radcy prawni

8.00 – 12.00

3.

Urząd Gminy w Rymanowie

Rymanów ul. Mitkowskiego 14a
lokal Nr 220

Adwokaci

10.00 – 14.00

4.

Urząd Gminy w Jedliczu

Jedlicze ul. Rynek 6
lokal Nr 16

Adwokaci

11.00 – 15.00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego
w Krośnie http://spkrosno.bip.gov.pl lub http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin, gdzie zlokalizowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.