biuletynStatuty
Tytuł Data publikacji

Ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

31-01-2022

Zmiana Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

08-10-2021

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubatówka

28-02-2019

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubatowa

28-02-2019

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Iwonicz

28-02-2019

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iwonicz-Zdrój

28-02-2019

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutu miasta Iwonicz-Zdrój oraz zmian statutów sołectw Iwonicz, Lubatowa oraz Lubatówka

21-02-2019

Uchwalenie Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

19-10-2018

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubatówka

15-11-2017

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubatowa

15-11-2017

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Iwonicz

15-11-2017

Uchwalenie Statutu Miasta Iwonicz-Zdrój

15-11-2017

Statut Gminy

10-02-2016

Statut Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój

04-03-2013