biuletynGospodarka odpadami
Tytuł Data publikacji

Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

26-04-2023

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022

26-04-2023

Informacja o podmiotach prowadzących zbieranie odpadów komunalnych (stałych i ciekłych) oraz sposobach zagospodarowania zebranych odpadów i miejscach zagospodarowania

07-06-2022

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021

30-05-2022

Informacja o podmiotach odbierających odpady i miejscach gromadzenia odpadów oraz poziomu odzysku

12-05-2021

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020

07-05-2021

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019

07-05-2021

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

07-05-2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

02-01-2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

24-04-2018

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie nowego rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz funkcjonowaniu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

24-04-2018

Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

24-04-2018

Akcja odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

09-03-2018

Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

25-05-2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2016

03-05-2017

Obowiązek złożenia sprawozdania z gospodarki odpadami za 2016r.

10-02-2017

Konsultacje społeczne ws. projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

15-06-2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015

02-05-2016

Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

23-09-2014