biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł netto
Tytuł Data publikacji

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

16-06-2023

Wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2023 r.

23-02-2023

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

08-02-2023

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2023 roku

23-01-2023

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

20-01-2023

Zapytanie ofertowe na dowóz i opiekę w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój w2023 roku.

22-12-2022

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

16-08-2022

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

30-05-2022

Wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2022 roku

24-02-2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2022 roku

25-01-2022

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. :,,Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 roku”

28-12-2021

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Dowóz i opieka w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój w 2022 roku”.

14-12-2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie pn. Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój.

30-11-2021

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: 1) „Remont mostu na rzece Lubatówka w miejscowości Lubatowa w ciągu drogi gminnej nr1807033 G000010 w km. 2+300 z dojazdem z ciągu drogi powiatowej Rogi – Lubatówka – Lubatowa P2001R wraz z nadzorem autorskim” 2) „Remont mostu na rzece Lubatówka w miejscowości Lubatówka w ciągu wewnętrznej drogi gminnej o nr ewid. dz. 886 w km 0+000 z dojazdem z ciągu drogi powiatowej Rogi – Lubatówka – Lubatowa P2001R wraz z nadzorem autorskim”

02-02-2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2021 roku

28-01-2021

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pt. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój”

22-12-2020

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Dowóz i opieka w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój w 2021 roku”.

16-12-2020

Wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2020 r.

05-03-2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2020 roku

06-02-2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2020 roku

13-01-2020