Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł…
Tytuł Data publikacji

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: 1) „Remont mostu na rzece Lubatówka w miejscowości Lubatowa w ciągu drogi gminnej nr1807033 G000010 w km. 2+300 z dojazdem z ciągu drogi powiatowej Rogi – Lubatówka – Lubatowa P2001R wraz z nadzorem autorskim” 2) „Remont mostu na rzece Lubatówka w miejscowości Lubatówka w ciągu wewnętrznej drogi gminnej o nr ewid. dz. 886 w km 0+000 z dojazdem z ciągu drogi powiatowej Rogi – Lubatówka – Lubatowa P2001R wraz z nadzorem autorskim”

02-02-2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2021 roku

28-01-2021

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pt. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój”

22-12-2020

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Dowóz i opieka w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój w 2021 roku”.

16-12-2020

Wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2020 r.

05-03-2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2020 roku

06-02-2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2020 roku

13-01-2020

Zapytanie ofertowe na „Dowóz i opiekę w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój”.

05-12-2019

Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2020 roku

05-12-2019

„Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2020 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

28-10-2019

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju”

22-10-2019

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju”.

04-10-2019

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju”.

19-09-2019

Zapytanie ofertowe – „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu na potoku Iwoniczanka w km 8+930 w m. Iwonicz-Zdrój wraz z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku Iwoniczanka w obrębie przebudowywanego przepustu w km 8+915 – 8+945 w ciągu drogi gminnej ul. Wschodnia” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

02-04-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2019 rokuw sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2019 roku

13-02-2019

Zapytanie ofertowe na realizacje zamówienia pn.: „Organizacja zajęć dodatkowych poza szkołą dla uczniów”

11-02-2019

Zapytanie ofertowe na realizacje zamówienia pn.: „Dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych”

06-02-2019

Zapytanie ofertowe na „Dowóz i opiekę w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój”.

17-12-2018

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019r. zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej – specjalistyczne usługi opiekuńcze

17-12-2018

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. „dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2019 r.

04-12-2018
Powiększ litery
Zmień kontrast