biuletynUchwały RIO
Tytuł Data publikacji

Uchwała RIO nr 9/25/2023 z 19 kwietnia 2023 r. ws. sprawozdania rocznego Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z wykonania budżetu gminy za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

24-04-2023

Uchwała RIO nr 9/19/2023 z 12 stycznia 2023 r.

16-01-2023

Uchwała RIO nr 9/18/2023 z 12 stycznia 2023 r.

16-01-2023

Opinia RIO do projektu uchwały WPF na lata 2023-2032

15-12-2022

Opinia RIO do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

15-12-2022

Uchwała RIO nr 9/109/2022 ws. opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Iwonicz-Zdrój w uchwale budżetowej na 2023 rok

12-12-2022

Uchwała RIO nr 9/65/2022 ws. zaopiniowania informacji Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

29-09-2022

Uchwała RIO nr 9/12/2022 ws. sprawozdania rocznego Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z wykonania budżetu gminy za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

26-04-2022

Uchwała RIO nr 9/9/2022 ws. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwonicz-Zdrój

13-01-2022

Uchwała RIO nr 9/8/2022 ws. opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Iwonicz-Zdrój w uchwale budżetowej na 2022 rok

13-01-2022

Uchwała RIO ws. opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Iwonicz-Zdrój w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

07-12-2021

Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2032

07-12-2021

Uchwała RIO nr 9/67/2021 ws. zaopiniowania informacji Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

22-11-2021

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2021

19-11-2021

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2020 r.

22-04-2021

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwonicz-Zdrój wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

15-02-2021

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Gminę Iwonicz-Zdrój w uchwale budżetowej na 2021 rok

15-02-2021

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Gminę Iwonicz-Zdrój w uchwale budżetowej na 2021 rok

21-12-2020

Opinia RIO do projektu uchwały budżetowej 2021

21-12-2020

Opinia RIO do projektu uchwały WPF 2021-2030

21-12-2020