Strona głównabiuletynUchwały RIO
Tytuł Data publikacji

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2020 r.

22-04-2021

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwonicz-Zdrój wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

15-02-2021

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Gminę Iwonicz-Zdrój w uchwale budżetowej na 2021 rok

15-02-2021

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Gminę Iwonicz-Zdrój w uchwale budżetowej na 2021 rok

21-12-2020

Opinia RIO do projektu uchwały budżetowej 2021

21-12-2020

Opinia RIO do projektu uchwały WPF 2021-2030

21-12-2020

Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2020

24-11-2020

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2019 r.

29-04-2020

Uchwała RIO nr 9/9/2020 z 17 kwietnia 2020 r. ws. opinii o możliwości wykupu przez Gminę Iwonicz-Zdrój papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych

23-04-2020

Uchwała RIO nr 9/63/2020 z 14 lutego 2020 r. ws. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwonicz-Zdrój wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

18-02-2020

Uchwała RIO nr 9/62/2020 z 14 lutego 2020 r. ws. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Gminę Iwonicz-Zdrój w uchwale budżetowej na 2020 rok

18-02-2020

Uchwała RIO nr 9/112/2019 z 19.12.2019 r. ws. opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Iwonicz-Zdrój w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

24-12-2019

Uchwała RIO nr 9/43/2019 z 19.12.2019 r. ws. opinii do projektu uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020-2030

24-12-2019

Uchwała RIO nr 9/43/2019 z 19.12.2019 r. ws. zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2020

24-12-2019

Uchwała RIO nr 9/84/2019 ws. zaopiniowania informacji Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

26-11-2019

Uchwała RIO nr 9/84/2019 z 20 września 2019r. ws. zaopiniowania informacji Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019

24-09-2019

Uchwała RIO nr 6/71/2019 z 25 lutego 2019 r. ws. opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Iwonicz-Zdrój w uchwale budżetowej na 2019 rok

26-02-2019

Uchwała RIO nr 6/72/2019 z 25 lutego 2019 r. ws. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwonicz-Zdrój

26-02-2019

Uchwała RIO nr 6/50/2018/2019 z 8 stycznia 2019 r. ws. opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

16-01-2019

Uchwała RIO nr 6/31/2018/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. ws. opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Iwonicz-Zdrój

16-01-2019
Powiększ litery
Zmień kontrast