biuletynWybory i referendaWybory parlamentarne do Sejmu i Senatu - 13.10.2019r.
Tytuł Data publikacji

Rozwiązanie okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu RP

21-02-2020

Zmiany w składzie OKW nr 4 w Gminie Iwonicz-Zdrój

10-10-2019

Informacja dla Kuracjuszy, którzy będą przebywać w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. w sanatoriach na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

24-09-2019

Udostępnienie spisu wyborców do Sejmu i Senatu

24-09-2019

Postanowienie Nr 225-2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

20-09-2019

Powołanie obwodowych komisji wyborczych w gminie Iwonicz-Zdrój

19-09-2019

Informacja o losowaniach do OKW

16-09-2019

Informacja Komisarzy Wyborczych w Krośnie

09-09-2019

Informacja Komisarzy Wyborczych w Krośnie z spawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

09-09-2019

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

03-09-2019

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

20-08-2019

Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych

20-08-2019

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

16-08-2019

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania

16-08-2019

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

16-08-2019

UCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju

16-08-2019

Wzory pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

16-08-2019

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

12-08-2019

Informacja o uprawnieniach wyborcow niepelnosprawnych

12-08-2019

Informacja o warunkach udzialu obywateli polskich w glosowaniu

12-08-2019