Strona głównabiuletynWyboryWybory parlamentarne do Sejmu i Senatu…UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI…

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Nr 11 w sprawie powolywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP