Komisje Rady

Komisje Rady

19-11-2015, opublikował:

Skład osobowy Stałych Komisji Rady (kadencja 2018-2023):

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w składzie:
1. Marek Bliżycki – Przewodniczący

2. Janusz Litwin

3. Kazimierz Deręg

4. Adam Nycz 

5. Bogusław Trygar

 

Komisja Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w składzie:
1. Krzysztof Zima – Przewodniczący

2. Marcin Zając

3. Paulina Domaradzka

4. Bogusław Trygar

5. Łukasz Bień

 

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w składzie:

1. Łukasz Bień – Przewodniczący

2. Krzysztof Zima

3. Józef Sowiński

4. Kazimierz Deręg

5. Marek Bliżycki

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w składzie:

1. Bogusław Trygar – Przewodniczący

2. Marek Bliżycki

3. Janusz Litwin

4. Marcin Zając

5. Jolanta Zięba

 

Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w składzie:

1. Adam Nycz – Przewodniczący

2. Marek Bliżycki

3. Piotr Aszklar

4. Andrzej Madej

Komisja Uzdrowiskowa Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w składzie:

1. Kazimierz Deręg – Przewodniczący

2. Andrzej Madej

3. Krzysztof Zima

4. Paulina Domaradzka

5. Łukasz Bień

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w składzie:

1. Janusz Litwin – Przewodniczący

2. Kazimierz Deręg

3. Jolanta Zięba

4. Adam Nycz

5. Konrad Kowalski