biuletynStudium Gminy
Tytuł Data publikacji

Aktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

19-10-2018

Uchwalenie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

11-04-2017

Powtórne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

23-11-2016

Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Iwonicz-Zdrój

14-10-2016

Uchwalenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

08-08-2016

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

05-07-2016

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz- Zdrój – rejon GPZ

19-05-2016

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 marca 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r.

16-03-2016

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

24-02-2016

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

18-02-2016

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz- Zdrój

19-11-2015

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

12-10-2015

Sprostowanie obwieszczenia z dnia 21.05.2015r. dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium

27-05-2015

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

21-05-2015

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

08-09-2014

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

24-06-2014

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

20-11-2013

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

20-11-2013

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 października 2012 r.

14-01-2013

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

20-06-2012