biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Uchwalenie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój