biuletynWybory i referendaWybory Sołtysów, Rad Sołeckich i Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój 2019
Tytuł Data publikacji

Ogłoszenie wyników wyborów na sołtysa w Lubatowej i do Rad Sołeckich w Lubatowej i Lubatówce oraz obsadzenia mandatów bez głosowania w Sołectwie Iwonicz oraz mieście Iwonicz-Zdrój w wyborach zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r. oraz wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r. do Rady Sołeckiej w Sołectwie Iwonicz

25-03-2019

Obsadzenie mandatów bez głosowania w Sołectwie Iwonicz w wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.

20-03-2019

Zarejestrowani kandydaci do Rady Soleckiej w Iwoniczu w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.

20-03-2019

Zmiana zarządzenia o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych i ustalenia regulaminu pracy dla tych komisji

20-03-2019

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych i ustalenia regulaminu pracy dla tych komisji w wyborach sołtysa w Lubatowej i Rady Sołeckiej w Lubatówce i Lubatowej

14-03-2019

Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w Iwoniczu zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.

12-03-2019

Obsadzenie mandatów bez głosowania w sołectwie Iwonicz, Lubatówka i mieście Iwonicz- Zdrój w wyborach na sołtysa i do Rady Sołeckiej w sołectwach: Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka oraz wyborów Przewodniczącego oraz członków Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.

12-03-2019

Zarejestrowani kandydaci na sołtysów i do Rad Sołeckich w Lubatowej, Lubatówce i Iwoniczu oraz na Przewodniczącego i członków Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój w wyborach zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.

11-03-2019

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych i ustalenia regulaminu pracy dla tych komisji w wyborach sołtysa w Lubatowej i Rady Sołeckiej w Lubatówce i Lubatowej

08-03-2019

Dodatkowy termin do zgłaszania kandydatów w wyborach do Rady Sołeckiej w Iwoniczu

04-03-2019

Obwieszczenie o obwodach głosowania, siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych, liczbie wybieranych członków do Rad Sołeckich i do Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój

07-02-2019

Ustalenie wzorów druków do przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczącego i członków Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój

29-01-2019

Zarządzenie wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach: Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka oraz wyborów Przewodniczącego oraz członków Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój

28-01-2019