Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Obwodowych Komisji Wyborczych i ustalenia regulaminu pracy dla tych komisji w wyborach sołtysa w Lubatowej i Rady Sołeckiej w Lubatówce i Lubatowej