biuletynDecyzje o warunkach zabudowy
Tytuł Data publikacji

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dz. nr 5270/65 w m. Iwonicz

09-05-2023

Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na części działki nr 5270/65 i 5270/64 w miejscowości Iwonicz

25-04-2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

10-02-2022

Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na części działki nr 5270/65 i 5270/64 w miejscowości Iwonicz

08-02-2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16-12-2021

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na części działki nr 5270/65 w miejscowości Iwonicz

06-12-2021

Uchylona decyzja Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój dla inwestycji polegającej na „Budowie budynku mieszkalnego na działce 5332/5  w miejscowości Lubatowa”

02-09-2021

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku garażowego na działce nr ewid 2241 w m. Lubatowa.

07-10-2020

Obwieszczenie ws wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami oraz budowa garażu na działce 2241 w m. Lubatowa.

27-08-2020

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na działce nr ewid. 5360/3 w m. Lubatowa”

06-07-2020

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 5360/3 w m. Lubatowa”

28-05-2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami na działce 5360/3 w m. Lubatowa

17-04-2020

Rozbudowa składu drewna „Kochanówka” w m. Lubatowa na dz. nr 3605/1

07-01-2020

Rozbudowa składu drewna Kochanówka w m. Lubatowa na dz. nr ewid. 3605/1

26-11-2019

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 586 w Lubatowej

23-09-2019

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz 586 w Lubatowej

30-07-2019

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 5332/5 w Lubatowej

22-07-2019

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 5332/5 w Lubatowej

24-05-2019

Rozbudowa istniejącego składu drewna „Bruśnik” w miejscowości Lubatowa

23-05-2018