biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan Wykonawczy
Tytuł Data publikacji

Zmiana planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

07-09-2023

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

07-09-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

07-09-2023

Powołanie zespołu do obsługi i zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy dla obwodowych komisji wyborczych oraz innych czynności organizacyjno-technicznych związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.

31-08-2023

Uchylenie Zarządzenia Nr 18/2006 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

31-08-2023

Wyznaczenie na obszarze Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

31-08-2023

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

31-08-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

31-08-2023

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

19-07-2023

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

19-07-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

19-07-2023

Ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024

19-07-2023

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

19-07-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

19-07-2023

Przeprowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych

19-07-2023

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Wykonanie przyłącza energetycznego Iwonicz-Zdrój Altana Adolfa dz. nr 1306/3”

19-07-2023

Wydzierżawienie pod uprawy rolne części działki położonej w Iwoniczu-Zdroju

19-07-2023

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

19-07-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

19-07-2023

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne w Lubatowej, na działkach nr 2931, 2932/1, 2933”

22-06-2023