Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan Wykonawczy
Tytuł Data publikacji

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Iwonicz i Iwonicz-Zdrój”

08-06-2022

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

08-06-2022

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

08-06-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

08-06-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

08-06-2022

Użyczenie lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

08-06-2022

Użyczenie lokalu użytkowego w budynku „Dom Zdrojowy” w Iwoniczu-Zdroju

08-06-2022

Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju

30-05-2022

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne w Gminie Iwonicz-Zdrój”

30-05-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

30-05-2022

Użyczenie lokalu użytkowego

30-05-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

16-05-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

16-05-2022

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

10-05-2022

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

10-05-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

10-05-2022

Powołanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju

10-05-2022

Zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Krośnie obowiązków pełnienia funkcji organu doradczego dla Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

22-04-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

22-04-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

22-04-2022
Powiększ litery
Zmień kontrast