Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan Wykonawczy
Tytuł Data publikacji

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

12-10-2021

Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

12-10-2021

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu

08-10-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania „Przebudowa schodów terenowych wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Iwoniczu-Zdroju”

08-10-2021

Zmiana planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

08-10-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

29-09-2021

Zmiana planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

29-09-2021

Zmiana planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

29-09-2021

Wydzierżawienie działki położonej w Lubatówce

29-09-2021

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

06-09-2021

Udzielenie pełnomocnictwa w zakresie składania oświadczeń woli

06-09-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,,Modernizacja ciągu pieszego i pieszo-jezdnego, budowa oświetlenia oraz elementów małej architektury w przestrzeni publicznej Al. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju”

06-09-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

06-09-2021

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowy publiczny zakład opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r

18-08-2021

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2021 roku

18-08-2021

Informacja z wykonania budżetu Gminy Iwonicz–Zdrój za I półrocze 2021 r

18-08-2021

Powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,,Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Lubatowej”

06-08-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,,Remont zjazdu publicznego do działki o nr ewid. 717 na teren Szkoły Podstawowej w Lubatówce”.

06-08-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

06-08-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

06-08-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast