Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan Wykonawczy
Tytuł Data publikacji

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

25-01-2023

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 roku

25-01-2023

Określenie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2023/2024

25-01-2023

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2023 roku

25-01-2023

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

25-01-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

25-01-2023

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

25-01-2023

Ustalenie regulaminu określającego zasady korzystania z sal widowiskowych, sali kultury oraz pomieszczeń pomocniczych i urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

25-01-2023

Organizacja dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego dla Gminy Iwonicz-Zdrój

25-01-2023

Ustalenie proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w 2023 roku

12-01-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

12-01-2023

Upoważnienie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach refundacji podatku VAT od paliw gazowych

12-01-2023

Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach refundacji podatku VAT od paliw gazowych

12-01-2023

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

12-01-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

12-01-2023

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

30-12-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

30-12-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

22-12-2022

Ustalenie ceny sprzedaży Tauron Ekogroszek w ramach zakupów preferencyjnych w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

22-12-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

16-12-2022