biuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Tytuł Data publikacji

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 2/2022 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA IWONICZ-ZDRÓJ

02-02-2023

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 1/2022 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „IWONICZ 1/2014” – CZĘŚĆ „A”

02-02-2023

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 1/2022 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „IWONICZ 1/2014” – CZĘŚĆ„A”

22-09-2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 2/2022 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA IWONICZ-ZDRÓJ

22-09-2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 1/2022 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA IWONICZ-ZDRÓJ

22-09-2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany nr 2/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój

27-07-2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój

27-07-2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o przestąpieniu do sporządzania zmiany nr 2/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój

28-04-2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o przystąpieniu do sporządzania zmiany nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój

28-04-2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o przystąpieniu do sporządzania Zmiany nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 1/2014” – część „A”

28-04-2022

Przystąpienie do sporządzenia zmiany nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A”

02-03-2022

Przystąpienie do sporządzenia zmiany nr 2/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój

02-03-2022

Przystąpienie do sporządzenia zmiany nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój

02-03-2022

Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój oraz ogłoszenia ujednoliconego rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój

26-07-2018

Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A”

25-05-2018

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

21-02-2018

Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A”

15-12-2017

Uchwalenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ”

15-12-2017

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu: Zmiana  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

25-10-2017

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

23-08-2017