biuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoOBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 2/2022 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA IWONICZ-ZDRÓJ