biuletynOgłoszenia różne
Tytuł Data publikacji

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące płatności dla małych gospodarstw

28-08-2023

Ogłoszenia o jakości wody pitnej z sieci wodociągowej

16-08-2023

Raport o stanie Gminy Iwonicz-Zdrój za 2022 rok

14-06-2023

Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego

31-03-2023

Nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego

17-11-2022

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

07-11-2022

Drugi przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

05-10-2022

Przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

12-09-2022

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

25-07-2022

Raport o stanie Gminy Iwonicz-Zdrój za 2021 rok

30-05-2022

Informacja dla Mieszkańców w sprawie ulgi (zwolnienia) z tytułu kompostowania odpadów komunalnych

17-01-2022

Termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2021 r.

17-08-2021

Raport o stanie Gminy Iwonicz-Zdrój za 2020 rok

11-06-2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

05-02-2021

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich

07-08-2020

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym

05-08-2020

Raport o stanie Gminy Iwonicz-Zdrój za 2019 rok

19-06-2020

Zmiana treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego projektu do publicznego wglądu

18-03-2020

Obwieszczenie o jakości wody na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

31-01-2020

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

31-12-2019