Strona głównabiuletynOgłoszenia różne
Tytuł Data publikacji

Termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2021 r.

17-08-2021

Raport o stanie Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2020

11-06-2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

05-02-2021

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich

07-08-2020

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym

05-08-2020

Raport o stanie Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2019

19-06-2020

Zmiana treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego projektu do publicznego wglądu

18-03-2020

Obwieszczenie o jakości wody na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

31-01-2020

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

31-12-2019

Nieodpłatna pomoc prawna

23-12-2019

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na usługę audytu wewnętrznego

31-10-2019

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich

02-09-2019

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

19-06-2019

Raport o stanie Gminy Iwonicz-Zdrój

10-06-2019

Konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany statutu Miasta Iwonicz-Zdrój oraz statutów sołectw Gminy Iwonicz-Zdrój

07-02-2019

Przedłużony termin składania wniosków o udzielenie pomocy dla producentów rolnych

01-10-2018

Rolniku – uprawiaj konopie przemysłowe na terenie swojej gminy

10-09-2018

Obwieszczenie ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji

27-08-2018

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023

04-04-2018

Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu Miasta Iwonicz-Zdrój oraz statutów sołectw Gminy Iwonicz-Zdrój

29-08-2017
Powiększ litery
Zmień kontrast