Strona głównabiuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania…
Tytuł Data publikacji

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu: zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

16-03-2016

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu

24-02-2016

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w IWONICZU

18-02-2016

Uchwalenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – etap I

21-12-2015

Uchylenie uchwały własnej w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój” – I etap

21-12-2015

Uchwalenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – etap I

21-12-2015

Uchwalenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – etap I

30-10-2015

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ”

12-10-2015

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium oraz MPZP „Iwonicz GPZ” w Iwoniczu

23-09-2015

Przystąpienie do sporządzenia MPZP Lubatowa 1/2015

23-09-2015

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

29-07-2015

Sprostowanie obwieszczenia z dnia 29.01.2015r.

14-05-2015

Uchwalenie Zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”

16-02-2015

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ ZDRÓJ”

29-01-2015

Załączniki do zmiany nr 1 MPZP Iwonicz-Zdrój

05-12-2014

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany NR 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”

27-11-2014

Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 1/2014”

08-09-2014

Przystąpienie do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „IWONICZ 1/ 2014”

24-06-2014

Uchwalenie Zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”

08-04-2014

Przystąpienie do sporządzenia zmiany MPZP „IWONICZ-ZDRÓJ” 2

20-11-2013
Powiększ litery
Zmień kontrast