Strona głównabiuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoOgłoszenie zamieszczone 31 maja br. w tygodniku regionalnym Nowe Podkarpacie zostało anulowane

Ogłoszenie zamieszczone 31 maja br. w tygodniku regionalnym Nowe Podkarpacie zostało anulowane

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  GMINY  IWONICZ-ZDRÓJ

 

 Anuluje się  OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  IWONICZ 1/2014 zamieszczonego dnia 31 maja 2017 w Tygodniku Regionalnym NOWE  PODKARPACIE.

 

 

 

                                                                                              Witold Kocaj

                                                                                Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój