biuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoOBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 1/2022 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „IWONICZ 1/2014” – CZĘŚĆ„A”