Strona głównabiuletynWyboryWybory Sołtysów, Rad Sołeckich i Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój 2019Ogłoszenie wyników wyborów na sołtysa w Lubatowej i do Rad Sołeckich w Lubatowej i Lubatówce oraz obsadzenia mandatów bez głosowania w Sołectwie Iwonicz oraz mieście Iwonicz-Zdrój w wyborach zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r. oraz wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r. do Rady Sołeckiej w Sołectwie Iwonicz

Ogłoszenie wyników wyborów na sołtysa w Lubatowej i do Rad Sołeckich w Lubatowej i Lubatówce oraz obsadzenia mandatów bez głosowania w Sołectwie Iwonicz oraz mieście Iwonicz-Zdrój w wyborach zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r. oraz wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r. do Rady Sołeckiej w Sołectwie Iwonicz

Obwieszczenie Nr 7.2019
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na sołtysa w Lubatowej i do Rad Sołeckich w Lubatowej i Lubatówce oraz obsadzenia mandatów bez głosowania w Sołectwie Iwonicz oraz mieście Iwonicz-Zdrój w wyborach zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r. oraz wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r. do Rady Sołeckiej w Sołectwie Iwonicz.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) w związku z § 37 ust. 8 i 9 oraz § 38 ust. 20 statutów sołectw uchwalonych uchwałami: Nr VII/52/07, Nr VII/53/07, Nr VII/54/07 zmienionych uchwałami Nr XLI/280/2017, XLI 281/2017, Nr XLI/282/17 i § 36 ust. 12 i 13 statutu Miasta Iwonicz-Zdrój uchwalonego uchwałą Nr XLI/279/17 oraz Zarządzenia Nr 7.2019 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka oraz wyborów Przewodniczącego oraz członków Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój, a także Zarządzenia Nr 24.2019 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Iwoniczu zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.

podaję informację o osobach sołtysów, członkach Rad Sołeckich oraz Przewodniczącym Zarządu Miasta i członkach Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój

w mieście Iwonicz-Zdrój:

– Przewodniczący Zarządu Miasta – Deręg Kazimierz

– Członkowie Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój:

1. Bogdan Andżelika Barbara

2. Kurdziel Krzysztof

3. Nycz Michał Stanisław

4. Rygiel Marek Tadeusz

w sołectwie Iwonicz:

– sołtys – Niemczyk Waldemar Adam

– Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Barud Alina Aniela

2. Brzana Andrzej Józef

3. Kapica Agata Janina

4. Kielar Marcin Kacper

5. Kielar Mariusz

6. Krukar Adam Stanisław

 

w sołectwie Lubatówka:

– sołtys – Zima Krzysztof

– Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Dołęgowska-Ziomek Beata
 2. Drozd Marek Stanisław
 3. Leżoń Paweł
 4. Knap Piotr Leon
 5. Wszołek Wojciech
 6. Zając Piotr
 7. Zygmunt Krzysztof

 w sołectwie Lubatowa:

– sołtys- Parylak Maria Małgorzata

– członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Ceglarz Andrzej
 2. Jakubczyk Sabina
 3. Klimkiewicz Agata
 4. Matusik Maria
 5. Pernal Katarzyna
 6. Sokół Tomasz Paweł
 7. Zając Renata Magdalena

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj