Strona głównabiuletynWyboryWybory Sołtysów, Rad Sołeckich i Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój 2019Obsadzenie mandatów bez głosowania w sołectwie Iwonicz, Lubatówka i mieście Iwonicz- Zdrój w wyborach na sołtysa i do Rady Sołeckiej w sołectwach: Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka oraz wyborów Przewodniczącego oraz członków Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.