biuletynWybory i referendaWybory Sołtysów, Rad Sołeckich i Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój 2019Zarządzenie wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach: Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka oraz wyborów Przewodniczącego oraz członków Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój