biuletynWybory i referendaWybory Sołtysów, Rad Sołeckich i Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój 2019Ustalenie wzorów druków do przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczącego i członków Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój