Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Aktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

Aktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

Uchwała LV.351.2018 ws. aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i MPZP