biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Iwonicz-Zdrój